Bilforum Moss

Uden biler stanner Norge

Unngå risikofaktorer i trafikken

Trafikken har en rekke risikofaktorer, og det er alles ansvar å sørge for at sikkerheten er så god som den kan være. Sjåfører, passasjerer, fotgjengere og bilprodusenter er alle ansvarlige for å forhindre dødsfall og alvorlige skader i trafikken.

Redusert syn som et resultat av trøtthet er en av de største risikofaktorene i trafikken. Som sjåfør er du ansvarlig for å erkjenne når du er for trøtt til å kjøre videre, og deretter må du gjøre det som er nødvendig for å bli uthvilt nok en gang.

Dårlig syn og trøtthet

Når man kjører bil, er synet avgjørende for å unngå ulykker. Man må selvsagt ha godt nok syn for å få lov til å kjøre bil i utgangspunket, men synet kan endres og svekkes over tid, så det er sjåførens ansvar å sjekke synet sitt dersom man mistenker at synet er blitt svekket. I så fall må man sørge for å skaffe seg linser eller briller med styrke som er i tråd med endringene som har skjedd. Trøtthet er også en faktor som påvirker synet. Jo trøttere man er, desto sløvere og ufokusert blir synet. Vi har alle opplevd dette når vi er trøtte, men likevel må holde oss våkne mens vi for eksempel fortsetter å stirre på en skjerm eller ned i en bok.

Kjøring i tunnel

Dette virker kanskje ikke som noe problem, men når man er ute på veien, har man ikke råd til noen feilmarginer i dybde- og lengdebedømmelsen som kan komme som et resultat av trøtthet og synsforstyrrelse. Man trenger bare ett sekunds uoppmerksomhet bak rattet for å miste kontroll over bilen og sende den inn i et møtende kjøretøy eller i en grøftekant. Er man trøtt, men likevel har timer på veien foran seg, må man øyeblikkelig stanse og sove. Finn et sted langs veien, og gi deg selv det antallet timer søvn som du trenger for å bli uthvilt nok til å kjøre videre. Dette er ditt ansvar som sjåfør.