Bilforum Moss

Uden biler stanner Norge

Bilismen i Norge

Det er ingen tvil om at bilen er et veldig elsket og benyttet fremkomstmiddel i Norge. Det er 100 år siden veiene ble åpnet for motorisert ferdsel og nå finnes over 3 millioner biler i Norge. I 1912 da Stortinget vedtok lov om motorvogner var det rundt 1000 kjøretøy i Norge. 

Det er flott at det stadig kommer nye og mer traffikksikre biler inn i kjøretøyparken, men samtidig så er det dårlig nytt for kollektivtrafikken. Rushtid og befolkningsvekst i de store byene kan føre til mer forurensning. Da er det godt at det er en stor andel av bilene som selges i dag som er hybrid, elektrisk eller går på andre former for drivstoff.

Hva er bilisme?

Norge er et samfunn som er preget av bilisme, det vil si at privatbilkjøring er alminnelig utbredt og store deler av transporten går ved bil. Bilismen sier også noe om at bilen har fått en dominerende plass i samfunnet, men dette gjelder ikke over hele verden. Ser man på biltettheten som er angitt i biler pr 1000 innbyggere har USA nå over 500 biler per 1000 innbyggere. I for eksempel India er det bare 3 biler per 1000 innbyggere. Denne forskjellen er et godt bilde på de lkonomiske forskjellene i verden.

Men hvorfor akkurat bilen?

Et nøkkelord når man snakker om bil er mobilitet, og den fører igjen til en viss frihet. Det å ta seg fra punkt A til punkt B går kjappere og man er ikke avhengig av andre for å få det til så man står fritt til å gjøre ting når man selv ønsker. Dette gjelder både enkle daglige gjøremål og lengre reiser. Det er flere som i dag tar kjøreturen oppover i Norge eller nedover i Europa.

Å ha bil er også gunstig i forhold til arbeidsplass ettersom det åpner for at man kan arbeide lengre borte i fra hjemmet. Folk som bor på småsteder slipper å flytte inn til byene for jobb, hvilket betyr at de fremdeles kan være med å bidra til at småstedet vokser i steden for at det blir forlatt.

Utbygging av veinettet

Ettersom transportformene har endret seg gjennom tiden, og det har blitt et stort antall biler i Norge, har det også blitt nødvendig å bygge ut veiene her i landet. På begynnelsen av 1960 var det bygget ut 65 000 km vei og på begynnelsen av 2000-tallet var det over 90 000 km vei som var bygget ut. En av de største forskjellene er dog at i 1965 var det bare 11 000 km vei som hadde fast dekke, og i 1990 var det 62 000 km vei med fast dekke. Den siste gruslagte veien ble asfaltert i 2003.

Selvfølgelig er det viktig å få mer veier, slik at man kan øke trafikken mellom småsteder og storbyer, men samtidig er det andre årsaker til at det satses på å bygge ut og forbedre veinettet. Dårlige veier betyr mye skader på bilparken og det kan også føre til mange ulykker.

Gode veier er trygge veier.